Povinnost podat daňové přiznání

Odpověď se skrývá v ustanovení § 38g odst. 1 zákona o daních z příjmů, podle kterého platí, že každý (včetně OSVČ) je povinen podat daňové přiznání, pokud jeho roční příjmy přesáhly 15 000 Kč. Do této částky se nezapočítávají příjmy od daně osvobozené a příjmy zdaněné srážkovou daní.