Doplňování údajů na daňový doklad

22.1.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

S novelou zákona o DPH od roku 2013 byla přijata zásada, že na daňové doklady nemají být doplňovány údaje. Znamená to však, že na daňový doklad není možné doplňovat vůbec žádné záznamy?

Od roku 2013 nelze daňové doklady pozměňovat, neboť po celou dobu uchování má být zaručena neporušenost obsahu, což znamená, že obsah daňového dokladu nebyl změněn. Jde o změnu dosavadní praxe doplňování údajů na doklady zejména z jiných členských států EU nebo u stavebních prací v režimu přenosu povinnosti přiznat daň na příjemce. Chybějící údaje stěžejní pro zjištění daňové povinnosti musí být uvedeny v evidenci pro daňové účely.

V této souvislosti jsou časté dotazy, zda na daňovém dokladu nesmí příjemce doplnit vůbec žádné údaje. Jde například o:

Tyto údaje nijak nemění, nedoplňují ani nezpochybňují údaje uvedené vystavovatelem na daňovém dokladu. Jejich doplnění tedy nepozměňují daňový doklad v jeho náležitostech. Takové změny by tedy neměly vést k porušení obsahu.

V nejbližších dnech se očekává obdobný výklad ze strany daňové správy.