Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

21.1.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máte již splněné následné povinnosti po podání daňového přiznání?

Firmy, které se zapisují do obchodního rejstříku, jsou povinny zveřejnit účetní závěrku jejím uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. V případě, že firma má povinnost auditu, zveřejňuje nejen účetní závěrku, ale i výroční zprávu. Firmy, které podle zvláštního právního předpisu předávají výroční zprávu České národní bance, předávají účetní závěrku a výroční zprávu do sbírky listin obchodního rejstříku prostřednictvím České národní banky.

Způsoby zveřejňování účetní závěrky i výroční zprávy jsou stanoveny v § 21a zákona o účetnictví.

Firmy s povinností auditu zveřejňují účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů (valnou hromadou) a to ve lhůtě do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví lhůtu jinou, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny. Firmy jsou povinny zveřejnit i informaci o tom, že zveřejňované účetní záznamy nebyly případně schváleny.

Nezveřejnění účetní závěrky nebo výroční zprávy se považuje za správní delikt a finanční úřad může uložit pokutu do výše  3 % hodnoty aktiv celkem (brutto).

Účetní závěrka a výroční zpráva se archivuje po dobu 10 let.