Změna v osvobození od DPH (31.3.2011)

Ke změně dochází na základě novely zákona o dani z přidané hodnoty účinné od 1. 4. 2011. Osvobození od DPH je nově upraveno v § 71 odst. 3 písm. a) zákona - nově je osvobozen pouze dovoz zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR. Pro použití nového limitu je rozhodující datum předložení zboží k celnímu řízení, nikoliv datum objednání zboží v zahraničí. Limit 150 EUR pro osvobození zboží od cla se nemění. Tato osvobození se nevztahují na alkoholické nápoje, parfémy, toaletní vody, tabák a tabákové výrobky.

Jak uvádí Celní správa, běžného občana se změna dotkne zejména u zboží nakupovaného přes internet v zemích mimo EU a dopravovaného na území EU.

Zdroj: Celní správa České republiky