Důležité změny od 1. 1. 2012

Daň z přidané hodnoty

Daň z příjmů

Výši slevy na poplatníka na úroveň platnou pro rok 2010, tedy na 24 840 Kč (pro rok 2011 byla přechodně snížena na 23 640 Kč).

Zvýšení daňového zvýhodnění na dítě o 1 800 Kč (z 11 604 na 13 404 Kč), tj. o 150 Kč měsíčně, a zvýšení maximální výše daňového bonusu z 52 200 Kč na 60 300 Kč

Daň z nemovitostí

Od ledna 2012 se stanou zpevněné plochy pozemků užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní předmětem daně z pozemků se speciální sazbou daně. Více informací.

Zákoník práce, nemocenské pojištění

Zaměstnanci, kteří vykonávají práci na základě dohody o provedení práce účastni nemocenského pojištění, avšak jen v těch kalendářních měsících, do kterých jim je zúčtován započitatelný příjem vyšší než 10 000 Kč. Dále se mění dosavadní limit 150 hodin na 300 hodin. Více informací.

Nová úprava se dotkne např. výpovědí, zkušební a výpovědní doby, čerpání dovolené či odstupného, které bude nově závislé na době trvání pracovního poměru. Více informací.