Uplatňování DPH ve stavebnictví od 01.01.2012

Další informace je možné nalézt na stránkách české daňové správy cds.mfcr.cz.