Ceník

Účetnictví
Ceny jsou orientační , dle dohody. Cena v Kč za jednotku
 
Měsíční účetní paušál (obsahuje 40 položek) od 2500,- měsíc
Účetní položka 25,- položku
Účetní závěrka, DPPO od 6000,- ks
Přiznání k DPH 700,- ks
Otevření účetních knih 3000,- položka
Zastupování klienta –jednorázová plná moc 600,- hodinu
Ekonomické, finanční poradenství 700,-hodinu
Mzdová evidence –za zaměstnance250,- zaměstnance
 
Ostatní dle dohody